Słowinski Park

Słowiński Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Swoją nazwę zawdzięcza ludności kaszubskiej – Słowińcom, którzy kiedyś mieszkali na jego terenie. Park został utworzony 1 stycznia 1967 roku. Celem jego powstania była ochrona przyrody w tym rejonie, m.in. poprzez utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, a także zachowanie istnienia gatunków roślin i zwierząt. Na terenie parku można znaleźć wiele gatunków roślin chronionych, takich jak np. goździk piaskowy, wrzosiec bagienny, mikołajek nadmorski czy rosiczka pośrednia. Świat zwierząt składa się m. in. z dzików, jeleni, saren, jak również ok. 250 gatunków ptaków (np. bieliki, kormorany, ohary). Obecnie jego powierzchnia wynosi 32744 ha (od 2004 roku), co oznacza, że jest trzecim co do wielkości parkiem w kraju, w tym jednym z dwóch nadmorskich. Na jego terenie znajdują się jeziora: Łebsko (3. co do wielkości w Polsce), Gardno (8. co do wielkości w Polsce), Dołgie Wielkie i Dołgie Małe. Przez jego teren przepływa siedem rzek. W 1977 roku został wpisany przez UNESCO do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery. Największą jego atrakcją są wydmy. Jest to największy w Europie pas wydm wędrujących, które przypominają prawdziwą pustynię. Dzięki tak wyjątkowemu wyglądowi, to właśnie w ich otoczeniu filmowano niektóre sceny ze znanego filmu pt. “W pustyni i w puszczy” na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Służyły one również do ćwiczeń oddziałów Afrika Korps, przed wyruszeniem do Afryki w czasach drugiej wojny światowej. Wydmy przemieszczają się poprzez działanie wiatru. Co roku zmieniają swoje położenie o kilka metrów. Szacuje się, że w takim tempie przesuwania się, w ciągu ok. 400 lat mogą zasypać Łebę. Najwyższa wydma- Góra Łącka liczy ponad 40 metrów. Słowiński Park Narodowy każdego roku jest odwiedzany przez tysiące turystów. Korzystają oni z wyznaczonych szlaków, które łącznie mają ok. 140 km i charakteryzują się różnym poziomem trudności. Park udostępnia swoje szlaki również rowerzystom. Podsumowując, Słowiński Park Narodowy jest wspaniałym miejscem aktywnego wypoczynku i atrakcją, którą każdy musi zobaczyć.